Kurskalender

DATO STED LOKALE KURSTYPE PÅMELDING
14/04/2023 Digi­talt Nett­ba­sert Oppda­te­ring av asbestsanering 
18/04/2023 Garder­moen Thon Hotel Oslo Airport Grunn­kurs, asbestsanering
09/05/2023 Trond­heim Scandic Lerkendal Grunn­kurs, asbestsanering
23/05/2023 Harstad Thon Hotel Harstad Grunn­kurs, asbestsanering
02/01/2023 Hele landet Deres lokale Intern­kurs på forespørsel

Kurstyper

Grunn­kurs

Sane­ring

Kart­leg­ging og

tredje­parts­kon­troll

Oppfrisk­ning

Intern­kurs

Nett­kurs

Videoer