fbpx

KUNNSKAP OM OG HÅNDTERING AV ASBEST

Alle verktøyene du trenger for å
ta helsefaren ved asbest på alvor

Alle som skal utføre riving, reparasjon eller vedlikehold av materiell som kan inneholde asbest
skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Arbeid utført uten nødvendig tillatelse kan føre til bøter.