Kurskalender

DATO STED LOKALE KURSTYPE PÅMELDING
29/09/2023 Digi­talt Nett­ba­sert Oppfrisk­ning av asbestsanering 
03/10/2023 Bergen Egne lokaler Grunn­kurs, asbest­sa­ne­ring 3 dager
17/10/2023 Bergen Thon Hotell Orion  Kart­leg­ging og rissiko­vur­de­ring 4. dager
24/10/2023 Kris­tiandsand Thon Partner Hotel Norge,  Grunn­kurs, asbest­sa­ne­ring 3 dager
21/11/2023 Oslo Thon Confe­rence Snø Grunn­kurs, asbest­sa­ne­ring 3 dager
28/11/2023 Trond­heim Scandic Lerkendal Grunn­kurs, asbest­sa­ne­ring 3 dager
01/12/2023 Hele landet Deres lokale Intern­kurs på forespørsel

Kurstyper

Grunn­kurs

Sane­ring

Kart­leg­ging og

tredje­parts­kon­troll

Oppfrisk­ning

Intern­kurs

Nett­kurs

Videoer