Kurskalender

DATO STED LOKALE KURSTYPE PÅMELDING
04/06/2024 Trond­heim Scandic Hell Grunn­kurs, asbest­sa­ne­ring 3 dager
20/06/2024 Hele landet Deres lokale Intern­kurs på forespørsel

Kurstyper

Grunn­kurs

Sane­ring

Kart­leg­ging og

tredje­parts­kon­troll

Oppfrisk­ning

Intern­kurs

Nett­kurs

Videoer