Kurskalender

DATO STED LOKALE KURSTYPE PÅMELDING
04/03/2024 Digi­talt Nett­ba­sert Oppfrisk­ning av asbestsanering 
05/03/2024 Bergen Jonstad­veien 6 Grunn­kurs, asbest­sa­ne­ring 3 dager
22/03/2024 Digi­talt Nett­ba­sert Asbest­sa­ne­ring i rør/Grøftearbeider (kun utvendig)
23/04/2024 Garder­moen Thon Hotel Oslo Airport  Grunn­kurs, asbest­sa­ne­ring 3 dager
04/06/2024 Trond­heim Scandic Hell Grunn­kurs, asbest­sa­ne­ring 3 dager
20/06/2024 Hele landet Deres lokale Intern­kurs på forespørsel

Kurstyper

Grunn­kurs

Sane­ring

Kart­leg­ging og

tredje­parts­kon­troll

Oppfrisk­ning

Intern­kurs

Nett­kurs

Videoer