Kurskalender

DATO STED LOKALE KURSTYPE PÅMELDING
06/12/2022 Garder­moen Thon Hotel Oslo Airport Grunn­kurs, sanering
12/12/2022 Nett­ba­sert Nett­ba­sert kurs Oppfrisk­ning av asbest­sa­ne­ring + asbest i rør
13/12/2022 Nett­ba­sert Nett­ba­sert kurs Kunn­skap og kjenn­skap til asbest for kommuneansatte
24/01/2023 Stav­anger Thon Hotel Maritim Grunn­kurs, sanering
14/02/2023 Ålesund Thon Hotel Baronen Grunn­kurs, sanering
07/03/2023 Garder­moen Thon Hotel Oslo Airport Kart­leg­ging og tredjepartskontroll

Kurstyper

Grunn­kurs

Sane­ring

Kart­leg­ging og

tredje­parts­kon­troll

Oppfrisk­ning

Intern­kurs

Nett­kurs

Videoer