Kurskalender

DATO STED LOKALE KURSTYPE PÅMELDING
09/05/2023 Trond­heim Scandic Lerkendal Grunn­kurs, asbestsanering
12/05/2023 Digi­talt Nett­ba­sert Oppda­te­ring av asbestsanering 
23/05/2023 Harstad Thon Hotel Harstad Grunn­kurs, asbestsanering
08/06/2023 Digi­talt Nett­ba­sert Kunn­skap og kjenn­skap for kommuner
09/06/2023 Digi­talt Nett­ba­sert Oppda­te­ring av asbestsanering 
09/06/2023 Digi­talt Nett­ba­sert Asbest­sa­ne­ring av rør/Grøftearbeid.
15/08/2023 Stav­anger Thon Hotel Maritim Grunn­kurs, asbestsanering
05/09/2023 Bergen Thon Hotell Orion  Kart­leg­ging og rissiko­vur­de­ring 4. dager
05/09/2023 Ålesund Thon Hotell Baronen Grunn­kurs, asbestsanering
01/12/2023 Hele landet Deres lokale Intern­kurs på forespørsel

Kurstyper

Grunn­kurs

Sane­ring

Kart­leg­ging og

tredje­parts­kon­troll

Oppfrisk­ning

Intern­kurs

Nett­kurs

Videoer