Kurskalender

DATO STED LOKALE KURSTYPE PÅMELDING
06/05/2022 Nett­ba­sert Nett­ba­sert kurs Oppfrisk­ning av asbest­sa­ne­ring + asbest i rør
31/05/2022 Trond­heim Thon Hotel Prinsen Grunn­kurs, sanering
31/05/2022 Garder­moen Thon Hotel Oslo Airport Kart­leg­ging
14/06/2022 Tromsø Thon Hotel Polar Grunn­kurs, sanering
20/06/2022 Nett­ba­sert Nett­ba­sert kurs Oppfrisk­ning av asbest­sa­ne­ring + asbest i rør
19/08/2022 Stav­anger Thon Hotel Maritim Grunn­kurs, sanering
30/08/2022 Ålesund Thon Hotel Baronen Grunn­kurs, sanering
05/09/2022 Bergen Thon Hotel Orion Kart­leg­ging
20/09/2022 Bergen Thon Hotel Orion Grunn­kurs, sanering

Kurstyper

Grunn­kurs

Sane­ring

Kart­leg­ging

Oppfrisk­ning

Intern­kurs

Nett­kurs

Videoer