Artikler

I jungelen av myter omkring asbest kan det være lett å trå feil. Derfor deler vi her infor­ma­sjon som vi mener vil være nyttig for alle som risi­kerer å komme i kontakt med asbest i jobbsammenheng.
Risikofylt asbestbehandling i norske deponier

Risikofylt asbestbehandling i norske deponier 

Asbest er et av de farligste stof­fene man kan komme borti ved for eksempel reno­va­sjon og rivning. Gjen­vin­nings­sel­skaper og andre typer depo­nier vil tape penger om de har for lite kunn­skap om asbestbehandling.

les mer
Fremdeles stor asbestfare i norske kommuner

Fremdeles stor asbestfare i norske kommuner 

Nå og da gjøres det såpass store asbest­funn i kommu­nale bygninger at det får følger for hundrevis av mennesker. Likevel har fore­løpig ingen kommuner kart­lagt asbest­ni­vået sitt fullt ut. Det kan være en skole, barne­hage, eller rådhuset. Når asbest avdekkes blir det…

les mer
Skreddersydde internkurs

Skreddersydde internkurs 

Kunn­skaps­be­hovet omkring asbest er stort over hele landet og i mange bran­sjer. For noen er det nisje­kunn­skapen som er viktigst. Derfor skred­dersyr vi interne kurs. – Vi kan egentlig lage hva som helst, sier kontor­leder Jeanette Nilsen i Asbest­kurs. Hun er ansvarlig…

les mer
Nettkurs om asbest

Nettkurs om asbest 

Visste du at vi tilbyr nett­kurs om asbest? Det er beregnet på dem som trenger å vite litt om asbest, men som ikke selv skal hånd­tere den. Kurset er utviklet med tanke på personer helt uten forkunn­skap i emnet, som kun trenger å kjenne til hoved­punk­tene. Det er…

les mer
Asbestkurs for rørleggere

Asbestkurs for rørleggere 

Rørleg­gere er en av de sterkt utsatte grup­pene som kommer i kontakt med den helse­far­lige asbesten. Vet du som rørlegger hvordan du under­søker om det er asbest der du skal jobbe, og hva du skal gjøre hvis det oppdages?

les mer
Elektrikere må få mer kunnskap om asbest

Elektrikere må få mer kunnskap om asbest 

Du har sikkert hørt at asbest ikke må pustes inn fordi det er sterkt kreft­frem­kal­lende. Det betyr at asbest må hånd­teres på riktig måte. Men alt for få elek­tri­kere vet hva det vil si – og hvor ofte de blir ekspo­nert for det.

les mer