Asbestkontroll

I samar­beid med Prore­sult AS har vi utviklet en app som forenkler og effek­ti­vi­serer papir­ar­beidet forbundet med hånd­te­ring av asbest. I praksis fjerner den alt papir ved å digi­ta­li­serer hele prosessen.

Asbest­kon­troll gir deg full over­sikt over alt du trenger å vite om arbeid med asbest.Her finner du infor­ma­sjon om asbest, kurs og utstyr, hvor du finner asbest, sjekk­liste for asbest­ar­beid med auto­ma­tisk gene­re­ring av melde­skjema til Arbeids­til­synet, daglig sjekk­liste på arbeids­plass, risiko­vur­de­ring, pris­be­reg­ning, samt nødven­dige søknader og skjema,

Dette verk­tøyet kan brukes enten som en fritt­stå­ende app eller som en modul i ProRe­sult, som er et verktøy utviklet for bygg- og anleggsbransjen.

Du kan lese mer om Asbest­kon­troll HER.

Alle som deltar på kurs i regi av oss får 60 dagers fri tilgang til appen, som vi også bruker under opplæ­ringen. For mer infor­ma­sjon om dette, kontakt oss.