For arrangørsteder

Kursene vi arran­gerer handler om asbest­hånd­te­ring og varer vanligvis i tre dager. Vi trenger et grupperom med hestesko- eller klasse­ro­m­opp­sett, projektor, lerret og tavle. Antall delta­kere ligger vanligvis mellom 10 og 25 og varierer fra dag til dag. Det vil alltid være flest delta­kere på dag 1 og færre etterhvert.

Dag 1 er et kunn­skap- og kjenn­skaps­kurs. Her er vanligvis alle delta­kerne med.
Dag 2 er for de som skal jobbe med asbest uten­dørs. Her er det litt færre med.
Dag 3 er for de som skal jobbe med innvendig asbest. Her er det igjen færre med og om vi ikke får mange nok til denne dagen, pleier vi kjøre en lang dag 2. Vi må derfor ha mulig­heten til å avlyse dag 3 og heller kjøre en lang dag 2.

Mat, over­nat­ting og program
Det vi trenger, er dagpakker for alle delta­kerne samt kurs­leder. Den som leder kurset trenger også over­nat­ting fra dagen før kurset starter til og med siste kursdag. Det er vanlig at noen av delta­kerne også over­natter på hotellet hvor kurset arran­geres, men de bestiller over­nat­ting selv.

Kursene starter kl. 09.00 og varer frem til ca. kl. 15.00. Vi har en pause rundt kl. 10.00 og en rundt kl. 13.30. I disse pausene trenger vi at det blir satt frem frukt, snacks, kaffe eller lignende, alt etter hva dere vanligvis tilbyr i dagpakker. Lunsj er fra kl. 11.30 til kl. 12.00. Til lunsj må delta­kerne selv ordne mine­ral­vann og annet som kommer utenfor det som er inklu­dert i dagpakken.

Frister
Vi har tidli­gere hatt disses fris­tene å forholde oss til gjennom sentral­av­tale med Scandic:

  • 3 uker før første kursdag – fri kansel­le­ring av kurset
  • 1 uke før første kursdag – mulig­heten til å sløyfe dag 3 på kurset uten at det koster noe
  • Siste fredag før første kursdag – Oppgi endelig deltakerantall

Vi har nå kuttet på antall kurs­steder sånn at vi skal få samlet delta­kerne på færre kurs. Planen er at dette skal gi bedre og mer velfylte kurs som igjen skal gi bedre vilkår og kvalitet for alle.

Oppgjør
Faktura for arran­ge­mentet stiles til:

Eriksen HMS Opplæ­ring AS
Toll­bo­dall­men­ningen 1B
5004 Bergen

Org. nr. 918 359 702

Att: Raymond Berg-Njerve

Faktura sendes på e‑post til rn@bergn.no.