KUNNSKAP OM OG HÅNDTERING AV ASBEST

Alle verktøyene du trenger for å ta helsefaren ved asbest på alvor

Alle som skal utføre riving, repa­ra­sjon eller vedli­ke­hold av mate­riell som kan inne­holde asbest
skal ha tilla­telse fra Arbeids­til­synet. Arbeid utført uten nødvendig tilla­telse kan føre til bøter.

Siste videoer fra Asbestkurs.no