fbpx

Kontakt oss

Eriksen HMS Opplæ­ring AS har hoved­kontor i Bergen og salgs­kontor i Sarps­borg.

For gene­relle henven­delser og infor­ma­sjon om rådgiv­ning og utfø­rende asbest­ar­beid, kontakt faglig leder Tom Eriksen. For spørsmål om kurs, kontakt salgs­an­svarlig for kurs, Jeanette Nilsen. Har du vært på kurs og trenger hjelp i forbin­delse med søknad om godkjen­ning hos Arbeids­til­synet, kontakt kurs­leder Even Johan­nessen. Har du spørsmål om asbest­mo­dulen i ProRe­sult, kontakt Vero­nica Meland.

Jeanette Nilsen
Salgs­an­svarlig kurs
Tlf: 920 41 925
E‑post: jhn@bergn.no

Tom Eriksen
Kursleder/ faglig leder
Tlf.: 932 32 932
E‑post: tom@eriksenhms.no

Even Johan­nessen
Kurs­leder
Tlf.: 950 30 320
E‑post: even@eriksenhms.no

Vero­nica Meland
Rådgiver asbest­kon­troll ProRe­sult
Tlf: 922 67 252
E‑post: lvm@bergn.no