Kurs

Vi arran­gerer kurs i asbest­hånd­te­ring over hele landet. Kursene kvali­fi­serer de som gjen­nom­fører dem til å hånd­tere asbest og følger alle den samme modellen:

Dag 1: Kunn­skap og kjennskap/Oppdatering
Dag 2: Utven­dige asbestarbeider
Dag 3: Innven­dige asbestarbeider

Kurs­da­gene starter kl. 09.00 og avsluttes ca. kl. 15.00.

Har du gjen­nom­ført kurs i asbest­hånd­te­ring i løpet av de siste tre årene, trenger du kun å delta på dag 1. Har du ikke gjen­nom­ført kurs tidli­gere og skal utføre utven­dige asbest­ar­beider, deltar du på de to første dagene. Skal du utføre innvendig asbest­ar­beid, deltar du på alle kursets tre dager.