Internkurs

På et intern­kurs er det DU som setter agen­daen! Når du bestiller kurset gjør vi oss kjent med bedriften din og den virk­som­heten dere driver. Driver dere med reha­bi­li­te­ring av bygninger, legger vi et spesielt fokus på dette. Driver dere kun med graving av grøfter, skal vi ikke kaste bort tiden deres på virk­som­hets­om­råder som ikke er rele­vante for dere.

På et intern­kurs kan du ha med så mange mennesker du vil. Dere holder lokaler og vi står for resten.

Kurs­av­giften avtales på forhånd og inklu­derer abso­lutt alt, som opplæ­ring, reise og opphold for instruktøren. 

For mer infor­ma­sjon om intern­kurs, fyll ut skje­maet nedenfor og vi kommer tilbake til deg i løpet av kort tid.

Påmelding til kurs

5 + 11 =