Kursbevis

Når dere har gjen­nom­ført kurset vil dere få utstedt et kurs­bevis. Dette blir sendt til dere per e‑post kort tid etter at kurset er gjen­nom­ført og danner grunnlag for å få godkjen­ning fra Arbeids­til­synet til å jobbe med riving, repa­ra­sjon eller vedli­ke­hold av asbest­holdig mate­riale. Hvordan du får denne godkjen­ningen kan du lese mer om HER.

Nedenfor ser du et eksempel på et kurs­bevis. Dette beviset utstedes til de som har gjen­nom­ført et treda­gers kurs. De som gjen­nom­fører kurs på en eller to dager får bevis med en litt annen tekst som reflek­terer opplæ­ringen de har fått.