Skreddersydde internkurs

Kunnskapsbehovet omkring asbest er stort over hele landet og i mange bransjer. For noen er det nisjekunnskapen som er viktigst. Derfor skreddersyr vi interne kurs.

Vi kan egentlig lage hva som helst, sier kontor­leder Jeanette Nilsen i Asbest­kurs. Hun er ansvarlig for salg og oppføl­ging av kursdeltagerne. 

Ikke alle trenger å vite alt om asbest. Ofte er det vikti­gere å ha forstå­else for de situa­sjo­nene det er sann­synlig å støte på, slik at det er tydelig hvordan man bør reagere når asbest­funnet foreligger. 

– For eksempel har vi laget flere intern­kurs som går spesi­fikt på vann og avløp, altså det som kalles grøfte­ar­beid. Vi har også holdt kurs for offshore­bran­sjen, hvor båter og olje­rigger er arbeidsplassen.

– Vår fageks­pert Tom Eriksen er blant de beste i landet på sitt felt, dess­uten har vi en svært dyktig kurs­leder i Even Johan­nessen, så her kan alle være trygge på å få god opplæ­ring, forsikrer Nilsen.

Har dere behov for et skred­der­sydd intern­kurs? Ta kontakt med oss her.