Asbestkurs.no gjennomgår en oppgradering. Sidene er oppe igjen i løpet av kort tid.